Obaveštenje za klijenteZa sve klijente koji su kupili male prese od 2000. godine menjamo za Rolo.

Vaš Agrodendi